Poskytujeme úplnou nabídku Montessori pomůcek, které se specializují na nejmenší děti a zahrnují oblasti jako praktický život, rozvoj smyslových dovedností, matematiku, jazykovou výchovu, biologii a geografii.